Artikelen door Juristu-adm1n

Kinder alimentatie draagkracht tabel

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Documents/Draagkrachttabel.pdf Draagkrachttabel (2012): – NBI tot € 1.250: minimumbijdragen – NBI van € 1.250: 100% [NBI – (0,3 x NBI + 800)] – NBI van € 1.300: 90% [NBI – (0,3 x NBI + 800)] – NBI van € 1.350: 80% [NBI – (0,3 x NBI + 800)] – NBI van € 1.400: 70% [NBI […]

Nieuwe berekening kinderalimentatie vastgesteld via Rechtspraak.nl

Nieuwe berekening kinderalimentatie vastgesteld Voor het berekenen van kinderalimentatie gelden met ingang van 1 april nieuwe richtlijnen. De voornaamste verandering is de invoering van een draagkrachttabel, waarmee eenvoudig vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van de kinderverzorging. Daarmee komt een einde aan eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en […]

Uw hypotheek en echtscheiding

COLUMN – Minister Blok heeft recent vragen vanuit de 2e kamer beantwoord betreffende de hypotheek bij echtscheiding. De uitkomst is best schokkend te noemen. Bij echtscheiding (of verbreken samenleving) blijft in veel gevallen 1 van de partners wonen in de oude woning. Tot op heden werd het huis en de hypotheek op naam gezet van […]

Echtscheiding melden bij uw pensioenuitvoerder

Vergeet niet uw echtscheiding binnen 2 jaar te melden bij uw pensioenuitvoerder 18 april 2013 Stel u bent in 2006 gescheiden. U heeft pensioen opgebouwd en u heeft met elkaar afgesproken dat de standaard pensioenverevening zal plaatsvinden. U vergeet echter beiden de echtscheiding te melden bij het pensioenfonds. Dit heeft grote gevolgen. U ontvangt daardoor […]

Gouden Handdruk en echtscheiding

Wat? Afhankelijk van de vormgeving van de gouden handdruk kunnen de uitkeringen, of zelfs het volledige stamrecht, in de gemeenschap van goederen vallen. Oppassen dus bij een echtscheiding, zo blijkt maar weer uit een uitspraak van Hof Amsterdam. Belangrijk voor? Mensen die eerder een gouden handdruk hebben ontvangen van de ex-werkgever en op enig moment […]

36 jaar uit elkaar, maar getrouwd gebleven. Moet het stel nu delen?

AMSTERDAM – Na een echtscheiding moet er verdeeld worden. Dat is de hoofdregel waarop maar één uitzondering is: als er geen gemeenschappelijk bezit is, hoef je niet te delen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de ex-echtgenoten huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt die een zogeheten “koude uitsluiting” inhouden. lees verder: http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/ernstloendersloot/21849022/__36_jaar_uit_elkaar__maar_getrouwd_gebleven__.html

Door druk Afm moeten banken meewerken bij een echtscheiding!

Banken zijn verplicht mee te werken aan een omzetting van de hypotheek bij een echtscheiding!  Bij een echtscheiding moet het huis worden verkocht of overgedragen naar één van de eigenaren. De hypotheek moet op naam komen van de partner die het huis toebedeeld heeft gekregen. Banken moeten hierin wel hun medewerking verlenen, maar dat doen […]

‘Leer ouders te onderhandelen in plaats van elkaar te bevechten’ samen met Juristu

Nederlandse zorginstanties werken onvoldoende met elkaar samen in gevallen waar sprake is van een vechtscheiding. Hierdoor duren de conflicten tussen ouders vaak jaren en worden kinderen onnodig lang blootgesteld aan ernstige stress. Er is te weinig samenwerking tussen instanties om een scheiding soepel te laten verlopen. Ja, die ervaring heb ik ook Nee, bij ons […]