Uw hypotheek en echtscheiding

COLUMN – Minister Blok heeft recent vragen vanuit de 2e kamer beantwoord betreffende de hypotheek bij echtscheiding. De uitkomst is best schokkend te noemen.

Bij echtscheiding (of verbreken samenleving) blijft in veel gevallen 1 van de partners wonen in de oude woning. Tot op heden werd het huis en de hypotheek op naam gezet van diegene die er blijft wonen en de ander ontslagen als hoofdelijk schuldenaar van de hypotheek. Per 1 januari 2013 is dit niet meer mogelijk. Het overnemen van 50% van de woning van de ex-partner wordt gezien als nieuwe aankoop en derhalve valt 50% van de bestaande hypotheek onder de nieuwe hypotheekregels 2013. Dit heeft als gevolg dat de helft van de hypotheek moet worden omgezet naar een annuïtaire aflossing. Doet u dit niet, dan zal de hypotheek in box 3 vallen en is per direct niet meer aftrekbaar.

De partner die het huis verlaat heeft het recht om de hypotheekvorm (50%) mee te nemen naar een eventuele nieuwe koopwoning. Deze woning dient dan wel aangekocht te worden in hetzelfde kalenderjaar of het jaar daaropvolgend, anders vervalt ook dit recht.

Is het echtscheidingsconvenant al in 2012 getekend, dan kunt u nog onder deze regels uitkomen. Informeer bij verbreken van de samenleving/echtscheiding goed wat de gevolgen voor uw hypotheek zijn.