Echtscheiding melden bij uw pensioenuitvoerder

Vergeet niet uw echtscheiding binnen 2 jaar te melden bij uw pensioenuitvoerder

18 april 2013

Stel u bent in 2006 gescheiden. U heeft pensioen opgebouwd en u heeft met elkaar afgesproken dat de standaard pensioenverevening zal plaatsvinden. U vergeet echter beiden de echtscheiding te melden bij het pensioenfonds. Dit heeft grote gevolgen. U ontvangt daardoor het volledige pensioen (dit is een netto bedrag!). Vervolgens moet u de helft van het bruto pensioen (!) uitbetalen aan uw ex-partner. Dit bedrag is bij hem/haar belast en is voor u een aftrekpost. De afkoop van deze doorbetalingsverplichting leidt tot fiscale sancties.
Raakt u verwikkeld in een echtscheiding, zorg dan dat u de echtscheiding binnen twee jaar na de scheidingsdatum bij de pensioenuitvoerder heeft gemeld. Die betaalt het vereveningsdeel dan rechtstreeks aan uw vereveningsgerechtigde ex-partner.

Bron: Fiscount